DATASKYDDSBESTÄMMELSER

Ansvarig operatör för GoEuro-webbsajterna och de mobila apparna samt registeransvarig enligt dataskyddslagstiftningen är GoEuro Corp. (”vi”), registrerad i handelsregistret i Delaware, USA, under numret 4973690. GoEuro Corp. har sitt säte på Schönhauser Allee 180, 10119, Berlin, Tyskland.

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Här nedan hittar du de regler som vi följer för att skydda våra användares personuppgifter. Genom att du använder våra webbsajter eller vår app, bokar en resa eller skapar ett användarkonto hos oss accepterar du dessa bestämmelser.

I. Vilka data samlas in och varför?
1. Automatiskt insamlade data

Vi samlar vid internetanvändningen regelbundet in data som din webbläsare skickar till våra webbservrar, t.ex. din IP-adress, URL-adresserna till de webbsajter via vilka du kommit till våra webbsajter, den använda webbläsaren, det använda operativsystemet, information om den enhet som används för att nyttja tjänsterna, datum och tid för användningen, de sidor som öppnats på våra webbsajter och hur lång tid du befunnit dig på våra webbsajter. Vi använder inte IP-adresser för att identifiera användare. Om du besöker våra webbsajter utan att skapa en profil vet vi inte vem du är.

Vi använder denna information för att:

 • fortlöpande tekniskt förbättra webbsajterna och erbjudandena och anpassa dem ytterligare efter våra användares behov,
 • upptäcka, åtgärda och förhindra fel, störningar och potentiellt missbruk,
 • skapa sammanställd statistik om åtkomstkanaler, om användningen av webbsajterna och om övergången till våra partners webbsajter.
2. Data/användarkonton som anges av dig som användare

Utöver ovan nämnda data sparar och använder vi även den information om dig själv eller om din reseplanering som du ställer till vårt förfogande.

Om du genomför en bokning på våra erbjudandesidor, ber vi dig att lämna personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, fakturadress och betalningsmedel resp. kreditkortsinformation, önskad reseförbindelse och i förekommande fall bonus- eller rabattkort (t.ex. poängprogram, kundkort från tågföretag). Vi ber dig att enbart lämna ut de data som behövs för en bokning hos respektive researrangör.

Om du förutom detta registrerar dig som användare hos oss, det vill säga skapar ett konto, sparar vi dessa data för din nästa bokning.

Utöver vad som nämns i paragraf 1 använder vi denna information för att:

 • genomföra din bokning och för att personalisera din biljett eller reservation,
 • vid ett eventuellt nytt besök kunna känna igen dig som användare och bespara dig besväret med att ange alla dina data igen,
 • anpassa våra webbsajter och våra erbjudanden till dig personligen, för att eventuellt visa reklam och erbjudanden som kan vara intressanta för dig (resp. inte visa reklam som förmodligen inte är intressant för dig),
 • ta kontakt med dig, kanske för att skicka dina resedokument till dig eller för att informera dig om nyheter eller speciella erbjudanden på våra sidor, kanske genom ett nyhetsbrev.
3. Genomförande av bokning

När du gör en bokning via våra erbjudandesidor vidarebefordras dina personuppgifter till respektive researrangör (t.ex. flyg-, tåg- eller bussbolag, hyrbilsfirmor, hotell) för att de ska kunna behandla din bokning och förbereda eventuella biljetter. Dessa externa leverantörer tar då ansvar för hanteringen av dina personuppgifter och behandlar dessa enligt sina egna riktlinjer och policyer.

I vissa fall kan bokningen komma att skötas av vårt dotterbolag GoEuro Voyages SAS. GoEuro Voyages SAS behandlar då dina personuppgifter på vårt uppdrag och uteslutande för att kunna bearbeta din bokning.

De betalningsdata (kreditkortsinformation) som samlas in på våra erbjudandesidor vid en direkt bokning överförs vid genomförandet av bokningen till respektive kreditkortsföretag via en tjänsteleverantör för betalningsprocesser.

För att säkerställa att kreditkortet endast används av den berättigade kreditkortsinnehavaren och att det inte rör sig om ett kreditkortsbedrägeri överförs kreditkortsinformationen, i förekommande fall tillsammans med andra personuppgifter, för kontroll till en eller flera externa tjänsteleverantörer för betalningssäkerhet. Denna överföring och bearbetningen av data sker under strikt iakttagande av gällande dataskyddsbestämmelser.

4. Inloggning via Facebook Connect eller Google+

Det kommer även att vara möjligt att logga in på vår webbplats med Facebook Connect eller Google+. Det kräver inte att du registrerar ett separat användarkonto hos oss. Istället kan du logga in med din Facebook- eller Googleinloggning. I den här processen överför Facebook och Google bara vissa personuppgifter till oss. Facebook kommer att informera dig under registreringen om de uppgifter som skickas till oss (Facebookdata). Du kommer att ges möjlighet att samtycka eller att avböja. Facebook kommer inte sända några personuppgifter till oss utan din tillåtelse. Vi kommer då att kunna se ditt Facebook-användarnamn och din offentliga Facebook-profil. Vi kommer att använda denna information endast för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Omvänt kommer Facebook att kunna se om och när du loggar in på vår webbplats med hjälp av Facebook Connect. Allt detta gäller likvärdigt för alla inloggningar via Google.

Du samtycker härmed till att ovan beskrivna data från Facebook/Google+ skickas till oss vid användning av Facebook Connect eller Google+. Du kan sluta använda Facebook Connect eller inloggnings Google+ när som helst och, om så önskas, skapa ditt eget användarkonto med oss.

5. Nyhetsbrev

Du är införstådd med att om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du nyhetsbrev och meddelanden per e-post som förutom information om GoEuro kan innehålla reklam för GoEuro eller tredje part. Du kan när som helst och utan kostnad avsluta prenumerationen av vårt nyhetsbrev genom att klicka på den avbeställningslänk som finns i nyhetsbrevet.

6. Användning av kakor (cookies), Web-Beacons och liknande verktyg

Liksom de flesta tjänsteleverantörer använder vi kakor, Web-Beacons och liknande verktyg när du besöker respektive använder våra webbsajter och våra erbjudanden.

Kakor är små textfiler, som din webbläsare sparar på din dator eller enhet och som gör det möjligt att känna igen din enhet samt att kunna se via vilken väg den kommit till våra webbtjänster. En kaka innehåller inga personuppgifter. Vissa av de kakor vi använder tas bort från din enhet när du stänger ner din webbläsare (så kallade sessionskakor). Andra kakor sparas på din enhet och gör det möjligt för oss eller våra affärspartners att känna igen dig när du besöker oss igen (permanenta kakor).

Du kan förhindra att kakor används genom att göra en speciell inställning i din webbläsare. Det är dock möjligt att vissa områden på webbsajterna eller vissa erbjudanden då inte fungerar som det är tänkt, t.ex. att skapa ett användarkonto, genomföra en beställning eller spara de transportmedel som du föredrar.

Web-Beacons är små grafikfiler (även kallade ”pixels” eller ”pixlar”) som kan vara inbyggda i vår webbsajt och som används för att se hur du använder våra tjänster. Med liknande verktyg menas exempelvis Flash-kakor, HTML5-kakor eller andra verktyg för att spara filer på din dator eller enhet via din webbläsare för att kunna känna igen dig och dina preferenser vid ditt nästa besök.

Användningen av kakor och liknande verktyg gör det möjligt för oss att samla in information om användare och på så sätt göra användningen av webbsajterna enklare och bekvämare. De kan vara helt nödvändiga för att kunna ge dig vissa bestämda erbjudanden.

Vi använder kakor och liknande verktyg i följande syften:

 • För att spara dina användarinställningar såsom språk och valuta under ditt besök på våra webbsajter och mellan de enskilda besöken.
 • För att spara din inloggningsstatus som registrerad användare (valfritt) så att du inte behöver logga in på nytt när du senare kommer tillbaka till samma webbsajt.
 • För vårt feedbackverktyg ”User Voice” via vilket du kan lämna kommentarer och förslag till GoEuro.
 • För att tekniskt allokera ditt besök till bestämda servrar för att säkerställa en säker övergång mellan enskilda sidor och sökningar.
 • För övervakning av våra systems prestanda (ingen användarrelaterad utvärdering).
 • För webbanalys med Google Analytics och liknande webbanalystjänster samt skapande av användarstatistik (ingen användarrelaterad utvärdering).
 • °För så kallad retargeting, dvs. senare aktivering av annonser som passar till dina sökningar på GoEuro, utanför våra webbsajter och våra mobila appar. För att få veta mer om denna typ av riktad reklam och dina möjligheter att avsäga dig detta bör du besöka denna informationssida: Youronlinechoices
7. Användning av Retargeting-Tags

Våra erbjudandesidor använder så kallade ”Retargeting-Tags” för aktivering av intressebaserad reklam. Som Retargeting-Tag betecknas ett JavaScript-element som placeras i webbsajtens källkod. Om en användare besöker en sida på en webbsajt som innehåller en Retargeting-Tag, placerar en leverantör av online-reklam (t.ex. Google) en kaka på användarens dator och sorterar in den under motsvarande Retargeting-målgruppslistor. Denna kaka används därefter för att aktivera Retargeting-kampanjer (”intressebaserad reklam”) på andra webbsajter.

Externa leverantörer, inklusive Google, använder dessa kakor för att aktivera annonser baserat på en användares tidigare besök på vår webbsajt. När detta görs sparas inga personuppgifter utom IP-adresser.

Användare av denna webbsajt kan avaktivera Googles användning av kakor genom att öppna ”Google annonsinställningar” (http://www.google.com/ads/preferences/). Användare kan även avaktivera externa leverantörers användning av kakor genom att exempelvis besöka tjänsten ”Network Advertising Initiative” och göra respektive inställningar där (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp). Se även Facebooks länk till detta: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Dessutom vidarebefordras basinformationen för din förfrågan (t.ex. resmål och restid) till de tjänsteleverantörer för logi som visas i sökfönstret (t.ex. Booking.com eller Airbnb) – dock endast om en bock är markerad i rutan framför den respektive tjänsteleverantören. Därefter presenterar tjänsteleveratören i ett nytt fönster eller i en ny flik oförbindliga erbjudanden som passar till din sökning. En överföring av personrelaterade data (förutom IP-adressen) görs inte av oss i samband med detta.

c) Användning av Retargeting-Tags
Våra erbjudandesidor använder så kallade ”Retargeting-Tags” för aktivering av intressebaserad reklam. Som Retargeting-Tag betecknas ett JavaScript-element som placeras i webbsajtens källkod. Om en användare besöker en sida på en webbsajt som innehåller en Retargeting-Tag, placerar en leverantör av online reklam (t.ex. Google) en kaka på denna användares dator och tilldelar den till motsvarande Retargeting-målgruppslistor. Denna kaka används därefter för att aktivera Retargeting-kampanjer (”intressebaserad reklam”) på andra webbsajter. Externa leverantörer, inklusive Google, använder dessa kakor för att aktivera annonser baserat på en användares tidigare besök på vår webbsajt. När detta görs sparas förutom IP-adresser inga andra personrelaterade data. Användare av denna webbsajt kan avaktivera Googles användning av kakor genom att öppna ”Google Annonsinställningar” (http://www.google.com/ads/preferences/). Användare kan även avaktivera externa leverantörers användning av kakor genom att exempelvis besöka avaktiveringssidan ”Network Advertising Initiative” och göra respektive inställningar där (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

II. Datasäkerhet

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina data mot åtkomst från en obehörig tredje part, ett vidarelämnande av misstag och/eller en radering av misstag. För att säkerställa detta använder vi olika tekniska åtgärder, exempelvis kryptering, brandvägg och/eller Secure Socket Layer (SSL)-teknologi.

Vi använder oss delvis av externa leverantörer av tekniska lösningar (exempelvis webbservrar) eller andra tjänster. Personuppgifter vidarebefordras till dessa externa leverantörer enbart om det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla oss sina tjänster. Vi tecknar avtal med våra externa tjänsteleverantörer om att de ska iaktta föreskrifterna om dataskydd och datasäkerhet.

III. Google Analytics

På våra webbsajter använder vi ”Google Analytics”, en webbanalystjänst från Google Inc., eller jämförbara webbanalystjänster. Google använder kakor som sparas på användarens enhet och som gör det möjligt för oss att analysera användandet av våra webbsajter. Den information som skapas av kakorna angående användandet, inklusive den aktuella, dock oftast avkortade IP-adressen, överförs som regel till en Google-server i USA och sparas där. Google använder denna information för att utvärdera användandet av vår webbsajt för att sammanställa rapporter och analyser om användarnas aktiviteter när de nyttjar våra erbjudanden. Google överför eventuellt också denna information till tredje part, i den mån detta är föreskrivet enligt lag eller i den mån tredje part bearbetar dessa data på uppdrag av Google.

Du kan förhindra att dessa kakor används genom att göra en speciell inställning i din webbläsare. Vi påpekar för säkerhets skull att det i så fall kan hända att inte alla funktioner i våra erbjudanden kan användas i full omfattning. Du kan när som helst med framtida verkan motsätta dig att Google Analytics samlar in och använder din IP-adress. Mer information om detta hittar du på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (ladda ner olika add-ons för avaktivering för webbläsare från Google Analytics).

IV. wywy Analytics Service

Vi använder ett analyseringsverktyg från firman wywy från Berlin för vår TV-reklam. Vi analyserar hur ofta vår reklam klickas på och från vilka sidor tittarna kommer. I processen sparas din IP-adress och eventuellt vilket operativsystem samt vilken webbläsare du använder: det är dock inte möjligt att använda dessa data för att identifiera dig. I wywys dataskyddsbestämmelser kan du läsa hur du ska göra för att förhindra att dina data används när du tittar på vår reklam: http://wywy.com/wywy-opt-out/

V. Optimizely webbanalystjänst

Vi använder Optimizely, en webbanalystjänst från Optimizely Inc. Optimizely använder kakor som sparas på din dator för att analysera hur vår webbsajt används. Den information som hämtas från kakorna överförs sedan i regel till och sparas på en server som drivs av Optimizely i USA.

I det fall en IP-anonymiseringstjänst är aktiverad på denna webbsajt förkortas dock IP-adressen av Optimizely i medlemsländer i Europeiska unionen eller i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Enbart i undantagsfall överförs din fullständiga IP-adress till Optimizelys server i USA för att förkortas där. Optimizely kommer att på vårt uppdrag använda den insamlade informationen för att utvärdera besökares användning av vår webbsajt och sammanställa rapporter om aktivitet på webbsajten.

Den IP-adress som överförs till Optimizely från din webbläsare förs inte samman med andra data från Optimizely. Du kan förhindra att kakor sparas på din dator genom att göra inställningar i din webbläsare; vi vill dock påminna om att detta kan leda till att vissa funktioner på vår webbsajt inte kan användas till fullo. Du kan även avaktivera insamlingen av data från Optimizely helt genom att följa instruktionerna på följande sida: http://www.optimizely.com/opt_out 

VI. Social Plugins

På vår webbsajt använder vi oss av så kallade ”Social Plugins” från följande tjänsteleverantörer av sociala medier:

 • ”Facebook Like”, eller ”Gilla på Facebook”: tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • ”Twitter”: tillhandahålls av Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Social Plugins är mjukvarumoduler utvecklade av tjänsteleverantörerna av sociala medier som inkorporerats i vår webbsajt. Social Plugins skapar en direktkontakt till respektive tjänsteleverantörs webbserver via din webbläsare. I och med användningen av Social Plugins skickas information om att du besökt vår webbsajt till respektive tjänsteleverantör. Om du vid tillfället för interaktionen är inloggad på tjänsteleverantörens tjänst kan den skickade informationen komma att användas för att visa aktivitet i din profil hos tjänsteleverantören (t.ex. kan det visas att du ”Gillar” något på din Facebook-profil). Om du vid tillfället för interaktionen inte är inloggad hos tjänsteleverantörens tjänst kan denne spara din IP-adress.

För att förhindra att en sådan dataöverföring sker utan ditt samtycke har vi skapat en teknisk lösning (så kallad ”2-klick-lösning”). Denna tekniska lösning ger dig chansen att samtycka till varje dataöverföring från ett Social Plugin innan den sker, med valet att acceptera eller avböja. Du kan bestämma om denna kontroll ska ske i varje enskilt fall eller enbart en gång. Har du en gång klickat för att alltid tillåta eller avböja kan du senare ändra detta. Om du vill förhindra att en tjänsteleverantör av sociala medier använder data från ett Social Plugin bör du alltså välja att avböja via vår 2-klick-lösning.

Du kan läsa mer om hur Facebook använder sitt Social Plugin på följande sida:
http://developers.facebook.com/plugins

Du kan läsa mer om Facebooks datapolicy på följande sida:
http://www.facebook.com/about/privacy

VII. GoEuro-appen

GoEuro-appen är ett annat sätt att se och ta del av erbjudanden från GoEuro. Vid användandning av GoEuro-appen sker i princip samma insamling, behandling och användning av data, som vid användandet av GoEuro-webbsajten. Reglerna i dessa dataskyddsbestämmelser gäller alltså även här.

Vid användandet av appen kan GoEuro få tillgång till ytterligare data om appen eller din enhet, t.ex. enhetsnamn, tillverkare och modell av enheten, operativsystem samt app- eller SDK-version. Vid användandet av appen på en Android-enhet kan appen även se vilka Google-tjänster du använder samt förhindra att din enhet växlar till stand by-läge.

Vi samlar in din enhets geografiska position för att kunna förbättra sökning och användande av vår webbsajt (t.ex. för att automatiskt fylla i sökfältet med din aktuella position). Överföringen av denna information sker krypterat. Om du använder GPS känner appen av din position, notera att du aktivt måste tillåta att detta sker om du har operativsystemet iOS.

Du kan konfigurera din enhet så att den får pushnotiser från GoEuro-appen, t.ex. statusnotifikationer, erbjudanden, nyheter eller nya funktioner.

Du är införstådd med att du får meddelanden från oss som förutom information om GoEuro även kan innehålla reklam för GoEuro eller tredje part, om du har aktiverat pushnotiser för appen. Du kan när som helst stänga av eller konfigurera pushnotiser i appen eller via din enhets operativsystem.

VIII. Ändringar och aktualisering av våra dataskyddsbestämmelser

GoEuro kan vid behov aktualisera och ändra dessa dataskyddsbestämmelser. Vid ändringar informerar vi alla registrerade användare via e-post och ber om ett nytt godkännande.

IX. Behandling av data av GoEuro Travel GmbH

GoEuro Corp. använder GoEuro Travel GmbH, Schönhauser Allee 180, 10119 Berlin som tjänsteleverantör för bland annat IT-system, genomförande av beställningar och kundtjänst.

GoEuro Travel GmbH är ett dotterbolag till GoEuro Corp. I detta sammanhang överförs dina personuppgifter till eller samlas in direkt av GoEuro Travel GmbH. GoEuro Travel GmbH behandlar och bearbetar alltid dina personuppgifter enligt dessa dataskyddsbestämmelser och i syfte att tillhandahålla GoEuro Corp. dessa tjänster, i synnerhet för att driva webb-plattformen GoEuro och de tjänster som erbjuds där.

Vi tecknar avtal med GoEuro Travel GmbH som innebär att de är skyldiga att följa reglerna i dessa dataskyddsbestämmelser, endast använda dina data för ovannämnda syften och att följa lagbestämmelserna om dataskydd och datasäkerhet.

Du är införstådd med att dina personuppgifter kan överföras till eller samlas in direkt av GoEuro Travel GmbH, Schönhauser Allee 180, 10119 Berlin. Dina personuppgifter behandlas av GoEuro Travel GmbH uteslutande enligt dessa dataskyddsbestämmelser och i syfte att tillhandahålla GoEuro Corp. tjänster.

X. Rätt att ta del av information, ångerrätt och raderande av data

Som användare har du enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt att när som helst få upplysningar om vilken typ av data och i vilken omfattning data sparas från och om dig. För att få dessa upplysningar, skicka ett meddelande med din begäran om upplysningar tillsammans med den e-postadress som sparats på våra sidor till någon av de kontaktadresser (post eller e-post) som anges nedan.

Om du önskar avsluta ditt användarkonto hos GoEuro eller skriftligen uppmanar oss att göra det, raderas eller spärras dina personuppgifter.

All användning av personuppgifter som baseras på ditt medgivande, t.ex. prenumerationen på nyhetsbrev, kan du avsluta per e-post eller brev. Om du gör detta via e-post uppkommer inga kostnader förutom eventuella kostnader för dataanvändning.

Tänk på att GoEuro eventuellt inte kan erbjuda vissa tjänster eller att det kan hända Go Euro måste säga upp användarkontot helt om du återkallar enskilda medgivanden. Detta då det inte är tekniskt möjligt att administrera användarkonton med olika godkännanden.

XI. KONTAKT

Om du har frågor angående dessa dataskyddsbestämmelser, vill använda din rätt att få upplysningar eller vill begära att dina data raderas, kontakta oss på:

[email protected]

eller via

postadressen:

GoEuro Corp.

Schönhauser Allee 180

10119 Berlin

Tyskland

GoEuro Corp.,

registrerad i handelsregistret i Delaware, USA, under numret 4973690 
Affärsledning (direktör): Naren Shaam

Koncernföretag:

GoEuro Travel GmbH, AG Berlin Charlottenburg HRB 138345

GoEuro Voyages SAS, Registre de Commerce et des Sociétés Paris 810 351 437

Dessa dataskyddsbestämmelser aktualiserades senast i december 2016.

Håll dig uppdaterad

Få erbjudanden för resor, påminnelser och andra uppdateringar via e-mail.

Ogiltigt e-mailformat.

Vi har skickat en bekräftelse till din e-mail. email.
Var god klicka på länken i mejlet för att fullborda processen.